Tel İle Beton Kesme Bursa

Tel İle Beton Kesme Bursa

Tel İle Beton Kesme Bursa

Firmamız yılların tecrübe ve profesyonel ekibiyle tel ile beton kesme  Bursafaaliyetlerinde oldukça uzman bir ekiptir. Beton kesme uygulaması içerisinde şartlara göre farklı bir beton kesme tekniği olan  tel ile beton kesme Bursa’da Jet Karot geniş ekipman yelpazesi ile oldukça önde bir firma haline gelmiştir.

 

Tel İle Beton Kesme Bursa’da ki Makinesi Çeşitleri ve Kısımları

Günümüzde beton kesmede kullanılan tel kesme makineleri;

-Dizel

-Elektrik motorlu

olmak üzere iki şekilde üretilmektedir. Tel ile beton kesme Bursa makinaları genel olarak üç kısımdan meydana gelmektedir. Tel ile beton kesme Bursa makinelerinde birinci kısımda makinenin çalışması için hareket motoru, elektrik güç aktarma organları ve bu organları taşıyan şasi, ikinci kısımda tipine makine göre 18-55kW gücünde hidrolik veya mekanik olarak tel ile beton kesme Bursa işini sağlayan volana (çapı :800 mm.) güç aktaran merkez, üçüncü kısımda ise tüm bu sistemi çalışma esnasında taşıyan raylar ve kumanda panosu bulunmaktadır.

Hidrolik merkezli makineler, ilk çalışma esnasında beton kesme makinesinin dönme hızını ayarlamalarından dolayı mekanik merkezli makinelere göre avantajlıdırlar. Buna karşın bu makinelerin ilk yatırım maliyetleri yüksektir. Beton kesme firmaları tel ile beton kesme Bursa makinelerinin sektörde kullanımının gelişmesi sonucunda hem üretim hızı yükselmiş, hem de düzgün boyutlu blok elde edilme imkânı sağlanmıştır. Beton kesme makinaları sayesinde daha önceki üretim yöntemleri ile yapılara verilen hasarlar en az seviyeye indirilmiştir.

 

Tel ve Elmas Boncuklar

Betonarme yapılarda, yapıdan beton kesme işlemini yapan asıl eleman elmas teldir. Elmas tel olarak adlandırılan grup; çelik halatın üzerine özel olarak imal edilmiş elmas boncuklar, yaylar, sıkmacıklar ve pulların dizilmesi ile elde edilir. Elmas teller genellikle 5 – 10 – 15 metre uzunluklarda hazırlanır.

Elmas Boncuklar

Elmas tel ile beton kesme Bursa işleminde, betonu ana yapıdan koparan ünite, tel halat üzerindeki elmas boncuklardır.

Bu boncuklar üretim şekline göre;

Sinterize

Elektrolitik

kökenli olmak üzere iki tiptir. Her birinin kullanım özellikleri birbirinden farklıdır. Beton kesim işlemi sürecinde, betonun tekno-mekanik özelliğine göre her bir elmas boncuğun bir kullanım ömrü vardır. Bu kullanım ömrü, beton kesimi kayacın fiziksel ve mekanik özellikleri ile doğrudan ilişkilidir. Elmas boncuk çapları, kullanım amaçlarına ve üretim teknolojisine göre farklı çaplarda olabilmektedir. Tel ile beton  kesme işleminde kullanılan boncuk çapları, süs işçiliğinde kullanılan boncuk çaplarından daha büyük boyutlardadır.

Genel bir kullanım olarak elmas boncuk dış yüzey çapları; 8mm, 8.8mm, 10mm,

10.2mm, 10.5mm ve 11mm değerlerinde olmaktadır. Yüzük iç çapları; 7mm, 8mm, 8.5mm olarak değişmektedir.

Yaylar

Paslanmaz çelik tellerin bükülüp özel ısıl işlemden geçirilmesi yoluyla elde edilirler.

Beton kesme işi sırasında elmas telde meydana gelebilecek ani gerilmeleri absorbe ederek elmas telin kopmasını önlemek amacıyla kullanılırlar. Yaylar çelik telin üzerinde hareket etmelidir. Granit gibi sert taşların kesiminde, beton  kesimi esnasında kopan sert parçacıklar (kırıntılar) yayların aralıklarına girerek, halat-yay arasında sıkışır. Sıkışan bu sert kırıntılar çelik halatı ve elmas boncukların iç çeperlerini yıprattığından, çelik yay yerine özel yapımlı sert plastik tüpler kullanılır.

Sıkmacıklar

Elmas telde kullanılan sıkmacıklar çalışma esnasında elmas boncukların çelik halat üzerinde kayıp bir tarafa toplanmasını önlerler. Çelik halat üzerinde bulunan elmasların korunmasını da sağlarlar.

Elmas telin çalışma sırasında kopması halinde sıkmacıklar soketlerin, yayların ve pulların fırlayarak kaybolmalarını önlerler. Bu amaçla çelik halat üzerinde belirli aralıklarla sıkmacıklar yerleştirilmektedir. Bu sitem aynı zamanda çalışma anında elmas soketlerin tek tek çalışmasını da sağlamaktadır. Genel olarak, iki sıkma arasına 3-5 elmas boncuk takılır. Dolayısıyla, herhangi bir kopma durumunda sadece iki sıkma arasındaki boncuk sayısı kadar bir kayıp söz konusu olur.Bağlantı elemanı olarak,iki ucu ters dişli vida-somun veya bakır tüp kullanılır.Telin iki ucu,vidalı tipte vidalanarak; bakır tüpte ise; iki ucu bakır tüp içinde birleştirildikten sonra, pres makas ile sıkıştırılarak bağlanır.

Tel Bağlantı Elemanları

Elmas tellerin sonsuz uzunluğunu sağlamak için bir takım tel bağlantı elemanları kullanılmaktadır. Bunlar vida-somun tipi, ters vida-somun tipi ve bakır tüpü tipi olmak üzere üçe ayrılırlar. Vida-somun tipi bağlantı elemanları diğerlerine nazaran kesim sırasında daha kolay boşaldığından dezavantajlıdır. Bu dezavantajından dolayı diğer iki tip bağlantı elemanlarının daha çok kullanılmasına neden olmuştur.

Ayrıca meydana gelen boşalmalardan doğacak zaman kayıpları da asgariye indirilmiştir.

Pullar

Elmas boncuk ve yay arasına yerleştirilen, çelik yayları koruyucu elemanlardır. Pullar

çelik yayları ve elmas soketlerin dönüşünü sağlamak ve korumak amacıyla kullanılırlar.

Çelik Halat

Krom-nikel alaşımlı tellerden oluşur. Çelik tellerden oluşan bir özün etrafına 6 adet

halatçığın burularak sarılmasıyla oluşturulur. Her bir halatçık 7 telden oluşur. Çekme

dayanımı: 1830 kN/mm2, kopma dayanımı: 20 kN olan tellerdir. Elmas boncukların iç çapına uygun olarak; 4.0 mm, 4.8 mm ve 4.9 mm çaplarında imal edilirler.

Elmas Boncuk Bağlantısı Yapma

Çelik tel üzerine pul - elmas boncuk – pul – yay - pul sıralaması ile istenilen uzunlukta

(5,10,15 m) dizilir. Çalışma esnasında elmas boncukların çelik halat üzerinde kayıp bir tarafa toplanmasını önlemek için 50-60cm aralıklarla sıkmacıklar yerleştirilir. Telin sonunda bağlantı elemanları ile bağlantısı yapılır.

Elmaslı tel beton kütlesine ve tel kesme makinesine koşulduktan sonra değişik tipte

bağlantı elemanları kullanılarak iki ucu bağlanır. Bağlantı elemanın tipine göre bağlantı

tekniği de farklılık gösterir.

Beton Kütlesine Koşulacak Telin Boyu (TB)

Kesilecek beton bloğun uzunluğu ve yüksekliğine bağlı olarak tel boyu hesap edilir.

Buna göre tel boyu;

(TB) = 2L +3H cinsinden hesap edilir. Burada;

L: kesilecek kütlenin uzunluğu

H: kesilecek kütlenin yüksekliğini ifade eder.

Elmas Tel Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

Elmas tel, her 1 metresine 30 adet boncuk gelecek şekilde dizilmelidir.

Elmas tel dizilirken, yaylar elmas boncuklara tam baskı yapacak şekilde iyi sıkılmalı, kesinlikle gevşek bırakılmamalıdır. Aksi takdirde tek taraflı aşınma ve göbek burcu deliklerinden büyüme meydana gelebilmektedir. Elmas tel kesme makiması çalıştırılmadan önce bağlantı elemanlarının zıt yönünde her 1 metre için bir kere kurulmalıdır. Tel yanlış yönünde kurulursa bağlantı elemanlarında çözülme ve boncuklarda tek taraflı aşınma meydana gelir. Eğer tel yetersiz kurulursa, kendi etrafında yeterince dönemeyeceğinden düzensiz aşınacak ve verimli bir kesim elde edilemeyecektir.

Elmas tel kesme makinası çalıştırılırken, su debisi yeterli olmalıdır. Çıkan suyun renginden yeterli olup olmadığı anlaşılabilir. Eğer verilen su berrak çıkıyorsa fazla kullanıldığı; kuru beton tozu ve parçacıkları çıkıyorsa suyun yetersiz verildiği anlaşılır. Verilen su miktarı yetersiz olursa boncuklarda yanma ve aşırı aşınma; eğer su fazla olursa da su yastığı neticesinde kesim hızında düşme meydana gelmektedir. Bu durum, gereksiz enerji tüketimi ve zaman kaybına yol açmaktadır.

Elmas tel ile beton kesimi yaparken aşırı gergiye alınmamalıdır. Aşırı gergiye maruz kalan teller konik ve tek taraflı aşınır, erken bitme meydana gelir.

 02 Haziran 2018, id:249
telefonwhatsappmail